1. Dane osobowe

Webox.pl szanuje prywatność swoich użytkowników i dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa.

  1. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych przez webox.pl, w tym w szczególności projektowania stron i sklepów internetowych, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

  1. Rodzaje danych przetwarzanych

Webox.pl przetwarza dane osobowe, które zostały podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a także dane dotyczące korzystania z usług świadczonych przez webox.pl.

  1. Ochrona danych

Webox.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W szczególności, webox.pl stosuje zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą danych, utratą lub uszkodzeniem danych.

  1. Udostępnianie danych

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie, a także podmiotom świadczącym usługi marketingowe na rzecz webox.pl.

Webox.pl gwarantuje, że udostępnienie danych nastąpi jedynie w celu umożliwienia świadczenia usług oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa.

  1. Prawa użytkowników

Użytkownikom przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych. Aby skorzystać z tych praw, użytkownik powinien skontaktować się z webox.pl za pośrednictwem adresu e-mail podanego na stronie internetowej.

  1. Cookies

Webox.pl wykorzystuje pliki cookies w celu poprawienia jakości usług i dostosowania ich do potrzeb użytkowników. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  1. Zmiany w polityce prywatności

Webox.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym momencie.